Pranešimai

Švč. Mergelės Marijos Dangun Paėmimas - IIId.

Marijos Užmigimas - IIId

Švč. Mergelės Marijos Dangun Paėmimas - IId.

Marijos Užmigimas - IId

Švč. Mergelės Marijos Dangun Paėmimas - Id.

Marijos Užmigimas - Id

08.13d. Švč. Mergelės Marijos Užmigimas

Fatimos apsireiškimų istorija - XVId.

Fatimos apsireiškimų istorija - XVd.

Joakimo ir Onos istorija - VIId

Fatimos apsireiškimų istorija - XIVd.

Joakimo ir Onos istorija - VId

Fatimos apsireiškimų istorija - XIIId.

Joakimo ir Onos istorija - Vd

Fatimos apsireiškimų istorija - XIId.

Joakimo ir Onos istorija - IVd

08.05d. Švč. Mergelė Marija Snieginė (Marijos Didžiosios bazilikos pašventinimas)

Fatimos apsireiškimų istorija - XId.

Joakimo ir Onos istorija - IIId

08.02d. Švč. Mergelė Marija Angelų Karalienė (Porciunkulės atlaidai)