Pranešimai

Marijos išankstinis išrinkimas - KBK 488

Jonas Paulius II. Redemptoris Mater - IId.

Gražiausios maldos Marijai - IId. Angelo pasveikinimas

Sausio 23d. - Švč. Mergelės Marijos Sužadėtuvės su šv. Juozapu

Šv. Bernardas Klervietis apie Marijos Sužadėtuves

Apie Juozapo ir Marijos meilę

Marijos ir Juozapo sužadėtuvės

Jonas Paulius II - Redemptoris Mater - Id

Gražiausios Marijos maldos - I. MAGNIFICAT (Lk 1, 47 - 55)

Pamaldumo Marijai šaltinis - pamaldumas Jėzui Kristui. KBK 487

THEOTOKOS - Marija Dievo Gimdytoja