Pranešimai

Esminiai Marijos Ėmimo į Dangų dogmos aspektai

Marijos Ėmimo į Dangų samprata Vakarų Bažnyčioje iki 1950 m.

Rytų Bažnyčios Tėvų homilijos apie Marijos Paėmimą į Dangų VII – VIII a.

Marijos Ėmimo į Dangų šventės atsiradimas

Tikėjimo Mergelės Marijos Ėmimu į Dangų sklaida IV a.

Mergelės Marijos asmens samprata II - III a. Bažnyčioje