Pranešimai

TAVO APGYNIMO ŠAUKIAMĖS (Švč. Mergelė Marija Gailestingumo Motina)

NAUJOJI ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS LITANIJOS VERSIJA

NEKALTOSIOS MARIJOS ŠIRDIES LITANIJA

KRISTAUS KŪNO IR KRAUJO IŠKILMĖS ISTORIJA

MERGELĖS MARIJOS ROŽINIS - Atsimainymas

MERGELĖS MARIJOS ROŽINIS - Dievo Karalystės skelbimas

MERGELĖS MARIJOS ROŽINIS - Vestuvės Galilėjos Kanoje

MERGELĖS MARIJOS ROŽINIS - Krikštas Jordane

MERGELĖS MARIJOS ROŽINIS - Atradimas Šventykloje

MERGELĖS MARIJOS ROŽINIS - Paaukojimas Šventykloje

MERGELĖS MARIJOS ROŽINIS - Viešpaties Gimimas

MERGELĖS MARIJOS ROŽINIS - Apsilankymas

MERGELĖS MARIJOS ROŽINIS - Apreiškimas Marijai