Pranešimai

MERGELĖS MARIJOS IR ŠV. JUOZAPO SUŽADĖTUVĖS - II.

MERGELĖS MARIJOS IR ŠV. JUOZAPO SUŽADĖTUVĖS - I

THEOTOKOS (Dievo Gimdytojos iškilmė)

MEILĖS PILNOJI (Švč. Mergelės Marijos Nekaltasis Prasidėjimas)

TOTA PULCHRA (Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmė)

GAILESTINGUMO VARTAI (Švč. Mergelė Marija Gailestingumo Motina)

IŠGANYMO AUŠRA (Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmė)

Pseudo Jonas Evangelistas. pasakojimas apie Dievo Gimdytojos Užmigimą

Pseudo Melitonas Sardietis. PALAIMINTOSIOS MARIJOS IŠĖJIMAS

MEILĖ, STIPRESNĖ UŽ MIRTĮ (Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į Dangų)