Pranešimai

GAILESTINGUMO VARTAI (Švč. Mergelė Marija Gailestingumo Motina)

IŠGANYMO AUŠRA (Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmė)

Pseudo Jonas Evangelistas. pasakojimas apie Dievo Gimdytojos Užmigimą

Pseudo Melitonas Sardietis. PALAIMINTOSIOS MARIJOS IŠĖJIMAS

MEILĖ, STIPRESNĖ UŽ MIRTĮ (Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į Dangų)

KARMELIO KALNO ŠVČ. MERGELĖ MARIJA

KARMELIO KARALIENĖS LITANIJA

MERGELĖS MARIJOS MOTINOS GEROSIOS PATARĖJOS LITANIJA

MERGELĖ MARIJA - MOTINA GEROJI PATARĖJA

MERGELĖ MARIJA - PIRMOJI PRISIKĖLIMO LIUDININKĖ