Pranešimai

04.26d. Švč. Mergelė Marija Motina Geroji Patarėja

Pasiaukojimas Motinai Gerajai Patarėjai

Motinos Gerosios Patarėjos litanija

Prisikėlęs Jėzus apsireiškė savo Motinai

Marijos skundas - III (Graudūs verksmai)

Malda Sopulingajai Dievo Motinai

Marijos skundas - II (Graudūs verksmai)

Sopulingosios Dievo Motinos litanija

Balandžio 3d. - Septyni Švč. Mergelės Marijos Skausmai