Pranešimai

THEOTOKOS (Dievo Gimdytojos iškilmė)

MEILĖS PILNOJI (Švč. Mergelės Marijos Nekaltasis Prasidėjimas)

TOTA PULCHRA (Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmė)