Joakimo ir Onos istorija - IIId


III skyrius
Ona aprauda savo menkumą. Visas pasaulis pilnas Dievo palaimos, o ji atskirta nuo Jo gailestingumo.


Ona pažvelgė aukštyn ir išvydo žvirblių lizdą medyje. Ji dar labiau nusiminė ir tarė:[i]
Vargas man, kas supras mane ?
Kokia moteris pagimdė mane, jei esu prakeikta Izraelio vaikų
Ir tapau priekaištu bei pajuoka Viešpaties Šventyklai ?
Vargas man, į ką aš panaši ?
Aš nepanaši į dangaus sparnuočius, nes net ir jie yra vaisingi Tavyje, o Viešpatie.
Vargas man, į ką aš panaši ?
Aš nepanaši į neprotingus gyvius, nes net ir jie yra vaisingi Tavyje, o Viešpatie.
Vargas man, į ką aš panaši ?
Aš nepanaši į žemės gyvūnus, nes net ir jie yra vaisingi Tavyje, o Viešpatie.
Vargas man, į ką aš panaši ?
Aš nepanaši į tekantį vandenį, nes net šis vanduo yra vaisingas Tavyje, o Viešpatie.
Vargas man, į ką aš panaši ?
Aš nesu panaši į šią žemę, nes net ir ji duoda vaisių kiekvieną metą ir yra Tavo palaiminta, o Viešpatie.
[Vargas man, į ką aš panaši ?]
[Aš nepanaši į jūros bangas, nes net ir jos – ramios ar smarkios,
taip pat ir žuvys jose, yra Tavo palaimintos, o Viešpatie]


[i] Jaudinanti Onos rauda – skundas. Autorius seka Šv. Rašto tradicija, poetine kalba perteikti savo prašymą ar skundą Dievui.
· Samuelio motinos Onos prašymo malda (1 Sam 1, 11).
· Karalienės Esteros giesmė (Est C, 14 – 30).
· Juditos giesmė (Jud 9, 2 – 14).
· Tobijo sužadėtinės Saros giesmė (Tob 3, 11 – 15)

Komentarai