Fatimos apsireiškimų istorija - XId.


Trečioji Fatimos paslaptis

Pirmąją ir antrąją paslaptis Liucija atskleidė 1941 m. rugpjūtį, trečiosios pradžią – gruodį. Likusi trečiosios paslapties dalis Liucijos užrašyta 1944 m. sausio 1–9 d. ir 1957 m. perduota popiežiui Pijui XII. Ji turėjo būti paskelbta ne vėliau kaip 1960 metais. Paslaptis atskleista 2000 m. Jono Pauliaus II valia.
– Niekam apie tai nieko nesakykite, Pranciškui galite tai perduoti, – galiausiai tarė Mergelė Marija. Po to Marija dar pamokė:
– Kai kalbate rožančių, po kiekvienos paslapties kalbėkite: „O mano Jėzau, atleisk mums mūsų nuodėmes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurios labiausiai reikalingos Tavo gailestingumo“.
– Ar Jūs daugiau nieko nenorite iš manęs? – paklausė Liucija.
– Ne, šiandien iš tavęs nieko nebenoriu.
Dievo Motina vėl pakilo į dangų rytų kryptimi.

Komentarai