TAVO APGYNIMO ŠAUKIAMĖS (Švč. Mergelė Marija Gailestingumo Motina)

 


Per amžius, Motin,

stebuklingai globojai mūs tėvus ir gynei,

būk ir vaikams jų maloninga,

dangaus palaimą siųsk Tėvynei.

(Komunijos antifona)

 

Kuomet vis gilesnės ir niūresnės lapkričio sutemos bei darganos apgaubia ne tik mūsų aplinką, bet dažnai ir širdį, o kasdienybės rutinos nuvarginta siela ima blaškytis, -  sušvinta Gailestingumo Motinos iškilmė, kuri savo įstabiu grožiu sugrąžina mūsų širdims Dievo meilės žėresį.

Daugybę šimtmečių Gailestingumo Motina iš Aušros vartų lydi savo keliaujančius vaikus. Nors yra daug gražių bei prasmingų Dievo Motinos titulų, kuriuos Jos garbei pagimdė pamaldžioji liaudis, tačiau vienas iš gražiausių ir prasmingiausių yra šis – Mater Misericordiae (Gailestingumo Motina), Toji, kuri pagimdė pasauliui Įsikūnijusį Gailestingumą, Vartai, per kuriuos Gailestingumas įžengė į nuodėmės pavergtą žmoniją ir rūstybės vaikus perkeitė į malonės indus.

Neatsitiktinai Vilnius (o kartu visa Lietuva) apdovanota ne vien Gailestingumo Motinos atvaizdu, bet ir Viešpaties Jėzaus regėjimais šv. Faustinai, - kurių vaisius yra Dievo Gailestingumo paveikslas. Dieviškoji Apvaizda atsitiktinumų nenumato. Dievo Gailestingumas apreikštas Kristuje Jėzuje, gimusiame iš Mergelės Marijos – Gailestingumo Motinos. Galbūt gerbtume Teisingumo Motiną, tačiau ar išdrįstume prie Jos artintis pažinę savo nedorumą ?

Šiandien išgyvename karo dramatizmą ir beprasmybę, tad ypač dabar, kaip niekada anksčiau, reikia bėgti į Gailestingumo Motinos prieglobstį ir slėptis po Jos maloninguoju apsiaustu. Būkime tikri, - po juo tilpsime visi, nes Motina nerūšiuoja į vertus ir vertesnius, - visi esame Jos mylimi vaikai.

Persekiojimų, karų, badmečių, nelaimių ir maro laikais Bažnyčia su viltimi žvelgė į Dievo Gimdytoją ir šaukėsi Jos galingo užtarimo. Iš III amžiaus mus pasiekia persekiojamų krikščionių maldavimas: Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genetrix. Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus1, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. (Tavo apgynimo šaukiamės, Šventoji Dievo Gimdytoja. Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk, Mergele garbingoji ir palaimintoji). Tegul šiuo sunkiu laikotarpiu ir mes kartosime šį vaikišką pagalbos šauksmą Tai, kuri niekada neatsisako pagelbėti tiems, kurie Ja viliasi.

Iš Aušros Vartų, Gailestingumo Motina savo žvilgsniu ir motinišku užtarimu lydi keliaujančiuosius šio gyvenimo takais. Toji, kurios šaukiamės kaip Dangaus Vartai, tekreipia mūsų žingsnius į mūsų tikruosius namus.

 

„Ši Motina, paveiksle pavaizduota be Kūdikio, auksu karūnuota, yra visų Motina; kiekviename, kuris čia atvyksta, ji mato tai, ko labai dažnai net mes patys nepajėgiame suvokti: Ji įžvelgia savo Sūnaus Jėzaus veidą, įspaustą mūsų širdyse. Gailestingumo Motina, kaip kiekviena gera motina, mėgina suvienyti šeimą ir kužda kiekvienam į ausį: „Ieškok savo brolio.“ Taip mums atveria duris į naują pradžią, į naują aušrą.“

(Popiežius Pranciškus. Kalba Aušros Vartuose)

 

Komentarai

Rašyti komentarą