MERGELĖS MARIJOS ROŽINIS - Dievo Karalystės skelbimas

ŠVIESOS SLĖPINIAI

III slėpinys: Dievo Karalystės skelbimas darant stebuklus ir raginant atsiversti

 

Dievo Žodis

Tą dieną kurčiai išgirs knygos žodžius, iš savo niūrios tamsybės aklieji praregės. Kuklieji vėl džiaugsis VIEŠPAČIU, vargšai džiūgaus dėl Izraelio Šventojo. Engėjų nebebus, šaipūnai prapuls,

sunaikinti bus piktanoriai (Iz 29, 18-20).

 

Jonas, išgirdęs kalėjime apie Kristaus darbus, nusiuntė savo mokinius jo paklausti:  „Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?“ Jėzus atsakė: „Keliaukite ir apsakykite Jonui, ką čia girdite ir matote: aklieji praregi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena. Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi“. (Mt 11, 2-6)

 

Mąstymas

Iš šventosios Motinos Teresės maldos

Jėzau, tu esi Trokštantis, kurį reikia pagirdyti.

Jėzau, tu esi Benamis, kurį reikia priglausti.

Jėzau, tu esi Ligonis, kurį reikia slaugyti.

Jėzau, tu esi Vienišas, kurį reikia mylėti.

Jėzau, tu esi Išmestasis, kurio reikia eiti ieškoti.

Jėzau, tu esi Raupsuotasis, kurio žaizdas reikia nuplauti.

Jėzau, tu esi Elgeta, kuriam reikia nusišypsoti.

Jėzau, tu esi Girtuoklis, kurį reikia išklausyti.

Jėzau, tu esi Silpnaprotis, kurį reikia globoti.

Jėzau, tu esi Vaikas, kurį reikia apkabinti.

Jėzau, tu esi Aklasis, kurį reikia vesti.

Jėzau, tu esi Nebylys, už kurį reikia kalbėti.

Jėzau, tu esi Raišasis, kuriam reikia padėti eiti.

Jėzau, tu esi Toksikomanas, kurį reikia laikyti draugu.

Jėzau, tu esi Prostitutė, kurią reikia saugoti nuo pavojaus.

Jėzau, tu esi Kalinys, kurį reikia aplankyti.

Jėzau, tu esi Senolis, kuriam reikia patarnauti.

Man, Jėzau, tu esi mano Dievas.

Tu esi mano Sužadėtinis, tu esi mano Gyvenimas.

Tu esi vienintelė mano Meilė, Tu esi mano Viskas.

 

TĖVE MŪSŲ. 10 SVEIKA MARIJA. GARBĖ DIEVUI.

Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija, melski už mus, kurie šaukiamės Tavo pagalbos.

 

Malda

Visagali amžinasis Dieve, tvarkyk mūsų kelius pagal savo valią, idant, sekdami tavo mylimojo Sūnaus pavyzdžiu, pereitume žemę, darydami gera. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen


Komentarai