Marijos Ėmimo į Dangų šventės atsiradimas

Liturginis Marijos paminėjimas Natalis Mariae (Marijos gimimas Dangui) Rytų Bažnyčioje imtas švęsti IV a. pab  - Va pr. Jeruzalės bažnyčia šią šventę mini rūgpjūčio 15 d., Konstantinopolis ir Sirija – gruodžio 26 d., o Egipto krikščionys – sausio 16 d.[1] Ši šventė buvo susieta ne su Marijos mirtimi ir Išaukštinimu, bet su Jos dieviškąja motinyste. Buvo skaitoma Izaijo pranašystė apie Mergelę ir Emanuelį (Iz 7, 10-16), Pauliaus mokymas apie Dievo Sūnų gimusį iš moters (Gal 3, 29 – 4,7) bei Evangelija apie Kristaus gimimą (Lk 2, 1-7).[2] Jeruzalėje ši šventė buvo švenčiama Kathisma Theotokos (Dievo Gimdytojos poilsio) bažnyčioje, esančioje tarp Jeruzalės ir Betliejaus.
Ši bažnyčia pastatyta toje vietoje, kur pasak Jokūbo proevangelijos Marija ilsėjosi prieš pasiekiant Betliejų.[3] Kita svarbi Marijos kulto vieta Jeruzalėje, tiesiogiai susijusi su Marijos mirtimi – tai Marijos kapo bažnyčia, pastatyta ant I a. nekropolio apie 450 m. Bažnyčia pastatyta Getsemanėje, kur bent jau nuo V a. pr. buvo gerbiamas Marijos kapas.[4] Tikriausiai Va. pab arba VI a. I p. Natalis Mariae virto koimesis Theotokos (Dievo Gimdytojos užmigimas). Yra išlikę liturginiai himnai šiai šventei iš 560 m.[5] Taip pat šventimo vieta perkelta iš Kathisma bažnyčios į Marijos kapo. Šios šventės turinio pasikeitimas įvyko palaipsniui, mat įprastai dies natalis buvo suprantama kaip šventojo gimimo Dangui diena, tad natūralu, kad Marijos dies natalis virto ne jos dieviškos motinystės, o jos dangiškos garbės paminėjimo diena. Tad ankstesnis šventės turinys persikėlė į naują Apreiškimo Marijai šventę.[6] Panašus virsmas įvyko ir Aleksandrijos bažnyčioje, čia VI a. pr Tobe mėnesio 21 d. (sausio 16 d.) minėta Marijos motinystės šventė tampa jos Dormitio (Užmigimo) švente. Iki 550 m. koptų liturgijoje įvedama nauja šventė skirta Marijos Paėmimui į Dangų – Mesore mėnesio 16 d. (rugpjūčio 9 d), taip gimsta savitas 206 dienų liturginis laikotarpis, nuo Marijos palaidojimo iki jos kūno prikėlimo.[7]  Marijos Užmigimo šventė greitai išplito po visą Rytų Bažnyčią ir buvo populiari, nes Imperatorius Mauricijus († 602 m.), VI a. pab ją įvedė visoje Bizantijos imperijoje ir nustatė jos datą – rugpjūčio 15 d. Tuo tarpu Vakaruose Marijos Paėmimo (Asumptio )šventė buvo minima VI a. II p. Galijos Bažnyčioje, sausio 18 d.[8] Romą ji pasiekė tik VII a. viduryje.
[1] Shoemaker S. Ancient traditions of the Virgin Mary‘s dormition and assumption. Oxford. 2010. P. 115.
[2] Ten pat P. 117.
[3] Shoemaker S. Ancient traditions of the Virgin Mary‘s dormition and assumption.Ten pat. P. 82.
[4] Ten pat. P. 99-100.
[5] Ten pat. P.120.
[6] Ten pat. P. 121-122.
[7] Ten pat. P.  59.
[8] The feast of Assumption // www.newadvent.org/cathen/02006b.htm 2013 04 21

Komentarai