Sausio 23d. - Švč. Mergelės Marijos Sužadėtuvės su šv. Juozapu


Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, Šventosios Dvasios veikimu ji tapo nėščia. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Kai jis nusprendė taip padaryti, per sapną pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių“. Visa tai įvyko, kad išsipildytų Viešpaties žodžiai, pasakyti per pranašą:
Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų,
ir jis vadinsis Emanuelis

(Mt 1, 18 - 23)Švč. Mergelės Marijos Sužadėtuvių (Desponsatio BMV) šventė gimė XVa. Prancūzijoje. Nors ji niekuomet nebuvo įtraukta į Visuotinį Romos kalendorių, tačiau ilgainiui paplito daugumoje katalikiškų kraštų, neišskiriant nei Lietuvos. Su Šventojo Sosto leidimu ji buvo įtraukta į vietinių Bažnyčių kalendorius. Šios šventės Mišios buvo įdėtos Romos Mišiolo priede (iki 1969m.)

Komentarai