04.26d. Švč. Mergelė Marija Motina Geroji Patarėja

Darykite, ką tik Jis jums lieps
(Jn 2, 5)


Nuo XVa. Italijoje, Genezano miestelyje, garbinama stebuklinga maloningosios (Eleusa) Dievo Gimdytojos stiliaus ikona, vadinama Madonna del Buon Consiglio (Motina Geroji Patarėja). Legenda pasakoja, kad ši ikona ilgus amžius buvo saugoma Albanijoje, Škodros mieste. 1467 m. turkams užpuolus Albaniją, angelai šį paveikslą nunešė Italijon, Genezano miestelio bažnyčion. Tai atsitiko 1467 m. balandžio 25d. Ilgainiui šio paveikslo kultas ir jo kopijos pasklido po visą katalikišką pasaulį, neaplenkiant ir Lietuvos. Popiežius Leonas XIII buvo didis Motinos Gerosios Patarėjos mylėtojas, leidęs švęsti Gerosios Patarėjos šventę ir įrašęs jos titulą į Marijos litaniją (1903 m.)


Marija tapdama Dievo Sūnaus Motina tapo Išminties Sostu. Ji geriausiai žino, kas yra geriausia mums ir ko Viešpats iš mūsų nori. Geroji Patarėja padeda mums kasdienybėje pažinti Dievo valią ir pasipriešinti piktojo priešo melagystėms.
Dabar tad, mano vaikai, klausykite manęs;
laimingi yra tie, kurie laikosi mano kelių.
Klausykitės pamokymo ir būkite išmintingi;
jo neatmeskite!
Laimingas žmogus, kuris manęs klauso,
ateidamas kasdien anksti prie mano vartų,
budėdamas prie mano durų.
Juk kas randa mane, randa gyvenimą
ir gauna malonę iš VIEŠPATIES.
Bet kas prasilenkia su manimi, daro sau žalą.
Visi, kurie manęs nekenčia,myli mirtį“.


(Pat 8, 32 - 36)

Komentarai