Prisikėlęs Jėzus apsireiškė savo Motinai


Pasak IVa. tradicijos, prisikėlęs Viešpats pirmiausia apsireiškė savo Motinai. Ta, kuri liko ištikima savo Sūnaus kančioje ir tikėjo jo pažadu prisikelti, dabar pati pirmoji išvydo šlove spindintį Atpirkėją. Būdama Bažnyčios Motina, Marija kartu su visais savo vaikais džiaugiasi Atpirkimu ir nuolat meldžia už visą Dievo Tautą


Jeruzale, nusivilk savo gedulo ir skurdo drabužį,
apsivilk amžinu Dievo šlovės grožiu.
Apsigaubk Dievo teisumo skraiste,
užsidėk ant galvos Amžinojo šlovės gaubtuvą,
nes Dievas parodys tavo spindesį visai žemei.
Tu būsi amžinai Dievo vadinama
'Ramybe per Teisumą' ir 'Šlove per Dievo garbinimą'.
Kelkis, Jeruzale!
Atsistok aukštumoje, pažvelk į rytus
ir pasižiūrėk į savo vaikus,
surinktus iš rytų ir vakarų Šventojo žodžiu
ir džiūgaujančius, nes Dievas juos atsiminė.

(Bar 5, 1 - 6)

Komentarai