Marijos skundas - III (Graudūs verksmai)


Kur paguodos man belaukti? *

Kaip dangaus pagalbos šaukti? – *

Jėzų nuteistą regiu.


Dievo Motina šventoji, *

ko dejuoji, ko vaitoji? *

Ko taip verkia Tau širdis?


Mano Sūnui kryžių deda, – *

su plėšikais mirti veda; *

mano širdžiai taip sunku.


Dievo Motina šventoji, *

ko nuliūdus, ko dejuoji? *

Ašaros ko rieda Tau?


Jau plaktukų dūžiai girdis, *

peiliai varsto mano širdį, *

Jėzų alpstantį regiu.


Dievo Motina šventoji, *

ko graudingai aimanuoji? *

kas taip žeidžia širdį Tau?


Gęsta žvilgsnis paskutinis, *

stingsta sąnariai sutinę – *

miršta mylimas Sūnus.


Dievo Motina šventoji, *

ko nuliūdus aimanuoji? *

Ko taip skauda Tau širdis?


Jau Sūnus man mirė mielas, – *

skausmo jūroj skęsta siela: *

mirštu aš drauge su juo.


O Marija sopulinga, *

mums tvirtumo tenestinga *

eit su Jėzum ir Tavim!

Komentarai