APREIŠKIMO MARIJAI NOVENA - VI dienaSkaitinys
Marija paklausė angelą: „Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro?“ (Lk 1, 34)

Mąstymas
Tobulos dieviškosios meilės poelgių, kuriuos Švenčiausioji Mergelė padarė šiame gyvenime, buvo nesuskaičiuojama daugybė; nes beveik visą savo gyvenimą ji praleido kontempliuodama, o šioje būsenoje, panirusi į ugningą meilę Dievui, ji nuolat atlikdavo meilės aktus“. O dar labiau imponuoja Bernardino de Bustis pastaba: jis teigia, kad Marija, ne tiek nuolat kartojo meilės aktus, kaip kiti šventieji, kiek visas jos gyvenimas buvo vienas nepertraukiamas meilės aktas; nes turėdama ypatingą privilegiją, ji iš tikrųjų visada mylėjo Dievą. Tarytum karališkasis erelis, ji nuolat akimis sekė Dieviškąją Teisingumo Saulę, ir tai darė taip akylai, kad, kaip išsireiškė šventasis Petras Damianas, aktyvaus gyvenimo pareigos jai netrukdė mylėti, o meilė jei netrukdė atlikti tas pačias pareigas. Todėl šventasis Germanas ir sako, jog permaldavimo altorius, ant kurio dieną ir naktį be perstojo degė ugnis, buvo Marijos simbolis.
Šv. Alfonsas Liguoris

Antifona
Tavo Šlovės negaliu apsakyti, Nekaltoji Mergele.  Per tave gavome Atpirkėją mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Malda
Suteik, visagali Dieve, malonę, kad tavo tikintieji, kurie džiaugiasi Švenčiausiosios Mergeles Marijos globa, jos užtarimu išsigelbėtų iš visokio blogio žemėje ir pasiektų amžinąją laimę danguje. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Asmeninis prašymas
SVEIKA MARIJA (9 k)

Komentarai