APREIŠKIMO MARIJAI NOVENA - V diena


Skaitinys
Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą; jis viešpataus Jokūbo namuose per amžius, ir jo viešpatavimui nebus galo“. (Lk 1, 31-33)

Mąstymas
Šventasis Bernardinas Sienietis tvirtina, kad švenčiausiosios Mergelės niekuomet negundė pragaro jėgos, kadangi, kaip jis sako: „Kaip muses gena tolyn didelė ugnis, lygiai taip ir karšta meilė nugena šalin piktąsias dvasias, ir taip, kad jos net nedrįsta artintis“. Ričardas Senviktorietis taip pat teigia, jog „Švenčiausioji Mergelė buvo tokia baisi tamsos kunigaikščiams, kad šie net negalvojo gundyti ar artintis prie jos, kadangi jos dieviškosios meilės ugnis juos atgrasė“. Marija pati apreiškė šventajai Brigitai, kad šiame pasaulyje ji neturėjusi jokių kitų minčių, troškimų ar džiaugsmų, kaip tik būti su Dievu ir Dievui: „Aš nemąsčiau apie nieką kitą, kaip tiktai apie Dievą, netroškau nieko, kaip tik Jo“
Šv. Alfonsas Liguoris

Antifona
Tu Jeruzalės garbė, tu Izraelio džiaugsmas,  tu mūsų tautos šlovė.

Malda
Švenčiausiosios Mergelės Marijos atminimą pagerbiantiems ir jos užtariamiems, leisk mums, Viešpatie, semtis malonių iš beribio tavo lobyno. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Asmeninis prašymas
SVEIKA MARIJA (9 k)

Komentarai