Švenčiausioji Mergelė Kristaus slėpinyje

Be galo geras ir išmintingas Dievas, norėdamas atbaigti pasaulio atpirkimą, „atėjus laiko pilnatvei, [...] atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters, [...] kad mes įgytume įsūnystę“ (Gal 4, 4–5). „Jis dėl mūsų, žmonių, ir dėl mūsų išganymo nužengė iš dangaus, Šventosios Dvasios veikimu gavo kūną iš Mergelės Marijos. Tas dieviškasis išganymo slėpinys mums apreiškiamas ir tęsiamas Bažnyčioje, kurią Viešpats įsteigė kaip savo kūną. Joje tikintieji, laikydamiesi Kristaus kaip galvos ir bendraudami su visais jo šventaisiais, taip pat turi pagarbiai minėti „visų pirma šlovingąją Mergelę Mariją, Dievo ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimdytoją“.

Lumen Gentium 52

Komentarai