MARIJOS PSALMYNAS VI-VII

VI PSALMĖ

Valdove, lai nebūsiu taisomas Dievo pykčio, nei teisiamas Jo rūstybės,
dėl garbės savojo Vardo, o Valdove –
lai tavo šlovingųjų Įsčių Vaisius pasigaili mūsų.

Savo šventomis maldomis išgelbėk mus
nuo pragaro vartų ir bedugnės gelmių.

Lai amžinybės vartai teatsiveria mums
ir mes šlovinsim Tavo didinguosius darbus.

Nes ne mirtis ir ne esantys pragare,
Tave šlovins, o Valdove,
bet tie, kurie iš malonės paveldės
gyvenimą amžinąjį.


Garbė...

VII PSALMĖ


O mano Valdove, Tavy mano viltys sudėtos,
nuo mano priešų išgelbėk mane.
Užčiaupk nasrus liūtui,
užrišk lūpas persekiotojams mano.

Dėl savojo Vardo nedelsk parodyti mums gailestingumo
Lai Tavo Veido šviesa mums tešviečia,
idant Aukščiausiasis mus prisimintų.

Jei priešas persekios mano sielą,
Tegul, o Valdove, būsiu Tavo sustiprintas,
kitaip jo kalavijas pervers mane.

Garbė...

Komentarai