MARIJOS PSALMYNAS


IV Psalmė

Kai šaukiaus tavęs
išgirdai mane, o Valdove
ir nuo savo aukštojo sosto
teikeisi pasirūpinti manimi.

Iš riaumojančių laukinių žverių
išgelbėsi mane
ir nuo rankos manęs tykančių
Tavo malonė išgelbės mane.

Nes tavo gailestingumas mielas
ir Tavo Širdis mylinti visus,
kurie šaukiasi Tavojo Vardo.
Palaiminta esi Valdove, per amžius
o Šlovė per amžių amžius.

Garbinkite Ją visos tautos galingai
ir jūs visi žemės gyventojai
aukštinkit Jos Didybę.

Garbė...

V Psalmė

Palenk savo ausį, o Valdove –
teikis šauksmą  mano išgirsti.
nenugręžk nuo manęs
savo puikiojo veido.

Paversk mūsų raudas į džiugesį
mūsų nelaimes – į džiaugsmą.
Lai mūsų priešai puola
po Tavo kojom
Tegul Tavo galia
traiško jų galvas.

Lai kiekvienas liežuvis giria Tave
o visas kūnas šlovina Tavo Šventąjį Vardą.
Nes Tavo Dvasia saldesnė už medų,
o tavo artumas – už medų ir medaus korį.
Garbė...

Komentarai