MARIJOS ENCIKLOPEDIJA - TĖVAI


Kas buvo Marijos Tėvai ir kas žinoma apie juos ?

Ats: Marijos tėvų vardai – Joakimas ir Ona, pirmą kartą jie paminėti apokrifinėje knygoje Genesis Mariae (apie 100 – 120m), ji yra dalis Jokūbo protoevangelijos (150m). Pasakojimas perduoda žodinę tradiciją, tačiau yra apipintas Senojo Testamento aliuzijomis, todėl nieko istoriškai tikra negalima pasakyti.
Joakimo ir Onos minėjimas – liepos 26d.

Ar Marija turėjo brolių ir seserų ?

Ats: Evangelija pagal Joną mini, kad prie Jėzaus kryžiaus stovėjo Jo Motina ir jos sesuo (Jn 19,25), tačiau vėlesnė tradicija šiuo klausimu nepateikia jokių žinių. Tiek apokrifai, tiek Bažnyčios Tėvai niekuomet nemini, kad Marija būtų turėjusi brolių ar seserų.

Komentarai