MARIJOS PSALMYNAS - III


O Valdove,

ko daugėja tų, kurie mane niekina ?

Savo Galybe sek juos ir įvaryk jiems siaubą

Sutraukyk mūsų nedorumo pančius

pašalink mūsų nuodėmių naštas.

Pasigailėk manęs, o Valdove

išgydyk mano negales

išdildyk iš mano širdies liūdesį ir kartėlį

Neatiduok manęs priešininkų rankoms,

ir mirties valandą sustiprink mano sielą.

Lydėk mane į Išganymo uostą

ir atiduok manąją sielą

Kūrėjui ir Tvėrėjui.

Garbė Dievui ...

Komentarai