MARIJOS ENCIKLOPEDIJA - MARIJOS GIMIMO VIETA


Kl: Kur gimė Mergelė Marija ?
Ats:Tradicija teigia, kad Marija gimė Jeruzalėje. Joakimas greta Šventyklos, netoli Avių vartų ir Betzatos šaltinio turėjo savo namus. Ten yra grota, kurioje, kaip tikima ir gimė Marija. Ši grota vėliau tapo šv. Onos bažnyčios dalimi. Jau III a. šioje vietoje buvo pastatyta koplytėlė Marijos garbei. Imperatorienė Eudokija (348-460) čia pastatė šv. Onos bažnyčia. 1150 m. kryžeiviai ją perstatė į didingą baziliką.

Komentarai