MARIJOS PSALMYNAS - II


Ko niršta mūsų priešininkai ?

ir mūsų priešgynos spendžia mums tuščias žabangas ?


Tegul Tavoji dešinė mus gina, o Dievo Motina,

nes esi rūsti, tarsi priekinis kariuomenės pulkas

kai ištinki priešus ir juos sudoroji.


Ateikite pas Ją visi, kurie vargstate ir esate prislėgti,

Ji atgaivins jūsų sielas.


Artinkitės prie Jos gundymo metą

ir Josios žvilgsnis suteiks jums ramybę ir pasitikėjimą.


Girkite Ją iš visos širdies,

nes visa žemė pilna Josios gailestingumo.


Garbė...

Komentarai