Sausio 1d - Švč. Mergelė Marija Dievo Gimdytoja,iškilmė


Rytų Bažnyčia Gruodžio 26d mini Švenčiausios Dievo Gimdytojos pagerbimą, Koptų krikščionys Dievo Gimdytoją pagerbia sausio 16d. Tuo tarpu Romoje nuo IVa.pab. Dievo Motina buvo pagerbiama sekmadienį prieš Kalėdas, Galijoje - sausio 18d, o Ispanijoje - gruodžio 18d Popiežius Sergijus I VIIa., Romoje įvedė keturias didžiasias Marijos šventes: Apsivalymą (02.02), Apreiškimą (03.25), Dangun Ėmimą (08.15) ir Gimimą (09.08), tad Marijos dieviškoji motinystė buvo pagerbiama per Kalėdų oktavą. VIa. sausio 1 dieną Galijos ir Ispanijos Bažnyčios ėmė minėti Kristaus Apipjaustymo šventę, Romą ji pasiekė XIII - XIVa. 1570m Pijus V ją įvedė visoje Bažnyčioje. XVIIIa. Portugalijoje kilo judėjimas, kad būtų paskirta šventė Marijos Motinystės slėpiniui paminėti. Taip gimė votyvinė Marijos Motinystės (Maternitas BMV) šventė, kurią 1914m leista minėti Portugalijoje spalio 11d. 1931m minit Efezo susirinkimo (431m) metines ši šventė įvesta visoje Bažnyčioje. Po Vatikano II Susirinkimo 1974m Paulius VI panaikino Apipjaustymo šventę ir sausio 1d perkelė Marijos Motinystės šventę pavadindamas ją Švč. Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos Iškilme.

Komentarai