MARIJOS PSALMYNAS - I


Šv. Bonuventūra - XIII a. gyvenęs Bažnyčios Mokytojas ir pranciškonų ordino generolas, garsėjąs savo ypatingu atsidavimu Mergelei Marijai, Jos garbei sukūrė 150 psalmių, kur sekdamas karaliaus Dovydo psalmių pavyzdžiu išaukštino Dievo Gimdytoją. Kartu su juo ir mes prisijunkime prie garbinimo Tos, kuri yra tota pulchra (visa graži)

I psalmė

Palaimintas žmogus, o Mergele Marija
kuris myli Tavo Vardą -
Tavoji malonė nuramins jo sielą.

Jis bus atgaivintas lyg vandens srovėmis
Tu jame išauginsi teisumo vaisių.

Palaiminta esi tarp moterų,
savo šventosios širdies tikėjimu.

Savuoju grožiu lenki visas moteris,
savuoju šventumo spindesiu pranoksti
visus angelus bei arkangelus.

Tavasis gailestingumas ir malonė
garsinami visur
Dievas palaimino tavųjų rankų darbus.

Garbė Dievui...


Komentarai