Liaupsė Gimdytojai - šv. Romanas Saldžiabalsis (VIa)


Jėgos angeliškosios, veikite; Betliejaus gyventojai, ruoškite prakartėlę: Žodis gimsta, Išmintis apsireiškia. Bažnyčia, apkabink Jį Dievo Motinos džiaugsmui. Tautos, sakykime: „Palaimintas esi Tu, mūsų Dieve naujai gimusis, šlovė Tau!“.

Juozapas, matydamas dangiškąsias jėgas, kurios skubėjo pagarbinti Įsikūnijusįjį, buvo sukrėstas gimusio Viešpaties slėpinio, Išminčių, kurie su dovanomis atvyko pagarbinti Mergelės Kūdikio. Todėl jis sakė: „Palaimintas esi Tu, mūsų Dieve naujai gimusis, šlovė Tau!“.

Mes, kurie Kūdikio gimimu laimėjome pergalę prieš priešus, nuverčiame Belialo viešpatavimą: Kristui gimus, tironas buvo sukaustytas. Garbiname tavo įsčių vaisių, palaimintoji Dievo Motina, šlovindami Jį su tikėjimu: „Palaimintas Naujai Gimusis, Sūnus Mergelės, Dievo dukters!“.

Klausykite, piemenys, trimito garso: patvirtinkite, o Išminčiai, pranašystes: Žodis išties gimė, Dievas apsireiškė. Karalių dukros, įženkite į Dievo Motinos džiaugsmą. Tautos, sakykime: „Palaimintas esi Tu, mūsų Dieve naujai gimusis, šlovė Tau!“.

Mergelė, nepažįstanti vyro, atnešė pasauliui džiaugsmą; liūdesys dėl pirmojo tėvo Adomo baigėsi. Mergelės Kūdikis nutraukė Ievos prakeikimą. Meskite, piemenys, piemenišką fleitą, šlovinkite Betliejaus Viešpatį, kuris išperka pasaulį. Tautos, sakykime: „Palaimintas esi Tu, mūsų Dieve naujai gimusis, šlovė tau!“.

Kokia mirtinga išmintis gali paaiškinti Tavo gimdymą? Kaip tave vadinsime, o šlovingoji Marija? Per tave įsikūnijo Kūrinijos autorius. „Būk pasveikinta“, - sušuksiu Mergelei. Tautos, sakykime: „Palaimintas esi Tu, mūsų Dieve naujai gimusis, šlovė tau!“.

šaltinis: www.bernardinai.lt


Komentarai