Lectio Divina - Marija Dievo Motina


Pradžioje buvo Žodis.

Tas Žodis buvo pas Dievą,

ir Žodis buvo Dievas.

Jis pradžioje buvo pas Dievą.

Visa per jį atsirado,

ir be jo neatsirado nieko,

kas tik yra atsiradę.

Tas Žodis tapo kūnu

ir gyveno tarp mūsų;

mes regėjome jo šlovę -

šlovę Tėvo viengimio Sūnaus,

pilno malonės ir tiesos.

(Jn 1,1-3.14)


Marija paklausė angelą: "Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro?" Angelas jai atsakė:

"Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs,

ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu;

todėl ir tavo kūdikis bus šventas

ir vadinamas Dievo Sūnumi.

(Lk 1, 34-35)


Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, Šventosios Dvasios veikimu ji tapo nėščia.

(Mt 1, 18)


Ir ji pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje.

(Lk 2,7)

Komentarai