KIEKVIENA DIENA SU MARIJA


Tu, kuris trokšti patikti Viešpačiui ir tobuliausiai Jam atsiduoti, nedvejok ir pasek pėdomis to, kurį Mokytojas šioje žemėje labiausiai mylėjo ir glausdamas prie savo dieviškosios krūtinės patikėjo Amžinojo Gyvenimo paslaptis. Tik vieninteliam iš visų mokinių Jis suteikė malonę – regėti Jo šlovės valandą – kuomet JIS apsireiškė pasauliui nebe degančiame krūme ar debesies stulpe – bet kryžiaus soste, tik ten, tik šiam mokiniui, mūsų VIEŠPATS patikėjo savo brangiausią lobį žemėje ir danguje – savo Motiną. Petrui JIS patikėjo Bažnyčią, Tą, kurią pats pagimdė – o Jonui, patikėjo Mariją – Tą, kuri JĮ pagimdė. Pasek šiuo mylimuoju mokiniu, padaryk taip kaip jis – „ir jis pasiėmė ją pas save“ - parsivesk Mariją į savo namus –tiek į išorinius, bet pirmiausia į vidinius – padaryk ją savo namų Valdove ir Šeimininke. Nebijok, nes ten, kur Marija, ten ir JĖZUS ir nieko daugiau. Ten, kur Marija, ten nelieka vietos klaidai ir puikybei, ten nelieka vietos senajai gyvatei, kurios išpuikusią galvą traiško ši maloningoji Mergelė. Atiduok Marijai savo širdį, atiduok Marijai savo sielą, atiduok Marijai savo protą, Atiduok savo sugebėjimus, savo baimes, savo žaizdas ir negalias, atiduok jai net savo nuodėmes – nieko nepasilik sau. Atiduok savo praeitį, dabartį, ateitį. Atiduok visus ir viską – nebijok JI tavimi geriausiai pasirūpins, nes Marija turi geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta per amžius. O toji dalis – tai JĖZUS KRISTUS.

Komentarai

Rašyti komentarą