08.05d. Švč. Mergelė Marija Snieginė (Marijos Didžiosios bazilikos pašventinimas)


Šiandien minima didžiausios Marijos šventovės Santa Maria Magiore pašventinimo metines. Šioje šventovėje saugoma Jėzaus prakartėlės relikvijos ir Romiečių labiausiai gerbiamas paveikslas Salus populi romani (Romos žmonių globėja), pagal legendą nutapytas šv. Luko.


Bazilikos istorija


Valdant popiežiui Liberijui, Romoje gyveno toks patricijus, vardu Jonas. Jis buvo vedęs kilmingą moterį. Tačiau jie neturėjo vaikų. Sulaukę vyresnio amžiaus ir pamatę, kad vaikų jau tikrai nebebus, jie nusprendė palikti visą savo turtą švč. Mergelei. Jie pradėjo dar karščiau melstis, dar daugiau pasninkauti ir daryti daugiau gerų darbų, norėdami, kad Dangaus Karalienė padėtų jiems sužinoti, kaip Ji pati norėtų, kad jų turtai būtų panaudoti. 366 m. rugpjūčio 5 d. naktį Ji jiems pasirodė sapne, kiekvienam atskirai, ir pasakė, kad Jos Sūnaus ir Jos pačios valia yra tokia, kad jų turtai būtų panaudoti naujos bažnyčios statybai. O ta bažnyčia turi būti pastatyta ant Eskvilino kalvos, toje vietoje, kurią jie ryte nuėję ras padengtą sniegu. Abu sutuoktiniai atsibudę rytą pasipasakojo vienas kitam savo sapnus ir labai apsidžiaugė sužinoję, kad jie sutampa. Tad tuoj pat abu nuėjo pas Popiežių pranešti jam tai, ką Dievas jiems leido sužinoti. Liberijus, kuris ir pats buvo sapnavęs kažką panašaus, nesudvejojo, kad čia esama stebuklo iš dangaus. Jis sukvietė dvasininkus ir liaudį, ir procesija nuėjo į nurodytą vietą, kad įsitikintų stebuklo tikrumu. Patricijus Jonas ir jo žmona ėjo kartu ir, kai procesija užlipo ant kalvos, visi pamatė, kad vienoje vietoje yra tikrai prisnigta, ir kad tas apsnigtas plotas yra pakankamo dydžio, kad jame būtų galima pastatyti erdvią bažnyčią.Taigi, bažnyčia ir buvo pastatyta šių sutuoktinių lėšomis, labai graži, ir jai buvo duotas vardas šv. Marija Snieginė.
Šiandien ši bažnyčia vadinasi Santa Marija Madžiorė, t.y. Didžioji, kadangi ji tiek savo grožiu, tiek senumu, yra pirmoji tarp daugybės Romos Bažnyčių, dedikuotų švč. M. Marijai.
Yra tokia tradicija: kiekvienais metais rugpjūčio 5 d. šioje bazilikoje šv. Mišių metu, chorui giedant Gloria, nuo lubų barstomi balti rožių ir jazminų žiedlapiai, ir atrodo, kad sninga, kad kartojasi tas nepaprastas stebuklas: sniegas rugpjūtį Romoje!

Komentarai

  1. Nepaprastai gražu... Visa legenda pilna švelnaus gražumo... Sniegas rugpjūty Romoje... rožių ir jazminų žiedlapiai... choras, giedantis Gloria...

    AtsakytiPanaikinti

Rašyti komentarą