06.25d. 28-osios Taikos Karalienės apsireiškimų metinės Medjugorjeje


MEDJUGORJĖS IR FATIMOS RYŠYS

2009 m. gegužės 13 d. minėjome 92-tą Mergelės Marijos apsireiškimų, kurie prasidėjo 1917 m. gegužės 13 d. Fatimoje, sukaktį. Manau, būtų įdomu aptarti ryšį tarp Fatimos ir Medjugorjės apsireiškimų.

Knygoje „Vaikų regėjimai“ J. Connell rašo:

1917 m. Fatimoje, Portugalijoje, Palaimintoji Mergelė Marija trims piemenėliams – 7, 9 ir 10 m. amžiaus – apsireiškė kaip Pranašų Karalienė. Per tuos tris regėtojus Ji įspėjo pasaulį dėl artėjančių bausmių, kurios gali įvykti, jei žmonės neatgailaus dėl savo nuodėmingo gyvenimo. Žinoma, Ji kalbėjo apie žalingą Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų palikimą. Tai karai, atnešę daugiausia žalos žmonijai. Ji taip pat perspėjo, kad 1917 m. Rusija buvusi labai varginga šalis, kuri neturėjo užtektinai maisto gyventojams, turės didžiulę įtaką šalia jos esančioms šalims ir kad terorizmas iš jos paplis po visą pasaulį.

Kad užkirstų tam kelią, Ji sakė:

„Atėjau tam, kad paprašyčiau jūsų Rusiją paaukoti mano Nekalčiausiajai širdžiai ir atsiteisimo Komuniją kiekvieno mėnesio pirmąjį šeštadienį. Jeigu bus atsižvelgta į mano prašymus, tai Rusija atsivers ir bus taika. Priešingu atveju klaidos iš Rusijos pasklis po visą pasaulį, išprovokuodamos karus ir Bažnyčios persekiojimus. Daugelis bus nukankinti, Šventasis Tėvas turės daug kentėti, keletas tautų bus sunaikintų. Galiausiai Nekalčiausioji mano širdis triumfuos ir pasauliui bus dovanotas taikos periodas“.

Keletas atsiliepimų į pranašiškus Mergelės Marijos įspėjimus. Keletas istorinių faktų, paliudijančių Jos pranašystes.

Kelias iš Fatimos, kad ir 64 metams praėjus, veda tiesiai į Medjugorję. Dar kartą Mergelė Marija atėjo Dangiškojo Tėvo vardu įspėti pasaulio dėl artėjančių bausmių. Dar kartą Ji pateikia planą, kaip būtų galima užkirsti kelią grėsmingiems pasmerkimams, kuriuos Ji mato horizonte. Regėtojai iš Medjugorjės perteikia Dangaus ir Žemės Karalienės pranešimus visiems Jos vaikams, einantiems į pražūtį. Jos žodžiai skirti visiems tiems, kurie nori gyventi.

1991 m. rugpjūčio 25 d. Marija, Jėzaus Kristaus Motina, per regėtoją Mariją Pavlovič, kuri pranešimus pasauliui gauna nuo 1984 m. kovo 1 d., pasiuntė pasauliui pranešimą iš Medjugorjės. Kai buvo duotas pranešimas, karinis Sovietų Sąjungos manevras buvo sužlugdytas, pasauliui palikdamas didelę nežinomybę. Pati Jugoslavija buvo įsivėlusi į žiaurų pilietinį karą.

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus melstis taip stipriai, kaip niekad anksčiau, kad būtų įgyvendintas mano planas. Šėtonas yra stiprus ir nori sunaikinti taikos ir džiaugsmo planą ir priversti jus galvoti, kad mano Sūnus nėra stiprus savo apsisprendimais. Taigi kviečiu jus visus, brangūs vaikai, dar tvirčiau melstis ir pasninkauti. Kviečiu devynių dienų atsižadėjimui, kad su jūsų pagalba visa, ko aš troškau įgyvendinti per paslaptis Fatimoje, galėtų būti įvykdyta. Aš kviečiu jus, brangieji vaikai, suprasti mano atėjimų svarbą ir situacijos rimtumą. Trokštu pasiekti visas sielas ir nuvesti jas pas Dievą. Taigi melskitės, kad viskas, ką aš pradėjau, būtų iki galo įgyvendinta. Ačiū, kad atsiliepėte mano kviečiami“.

Šis pranešimas, kuris buvo duotas Medjugorjėje 1991 metų rugpjūtį, buvo pirmasis, kuriame buvo tiesiogiai paminėtos nelaimę pranašaujančios pranašystės Fatimoje. Reikšmė viso to bus aiškesnė, jei prisiminsime, ką 1981 m. spalį Medjugorjėje Mergelė Marija pasakė apie Rusiją: „Tai yra vieta, kur Dievas bus labiausiai išaukštintas. Vakarai padarė civilizacijos progresą, bet be Dievo, taip tarsi jie patys būtų kūrėjai“. Dieviškasis pranešimas, atskleistas Fatimoje, įspėjo dėl galinčio įvykti neramumų ir bausmių laikotarpio. Yra aiškių panašumų su Mergelės Marijos apsireiškimais Medjugorjėje. Regėtojai Medjugorjėje kalba apie 10 paslapčių.

Nors regėtojai ir buvo nepajudinamai tvirti dėl prašymų atskleisti paslaptis, daug kas jau yra žinoma. Mirjana yra pasirinkta kaip įrankis, per kurį bus atskleistos visos dešimt paslapčių arba didžiulių nelaimių, kurios ištiks. Pasaulis bus įspėtas trys dienos prieš kiekvieną įvykį. Išankstinis įspėjimas pasitarnaus kaip apsireiškimų Medjugorjėje autentiškumo įrodymas ir galutinis pasaulio kvietimas į atsivertimą.
(Ištraukos pabaiga)

1991 metų rugpjūčio 25 d. Mergelės Marijos mėnesinis pranešimas gali būti geriau suprastas žinant pasaulio įvykių kontekstą tuo metu.

1991 m. rugsėjį „Marijos balse“ tėvas Tomislavas Vlasičius komentuoja 1991 metų rugpjūčio 25 d. pranešimą.

Tėvas Vlasičius konstatuoja:

„Šiuo pranešimu Mergelė Marija apibendrino viską, ką Ji buvo sakiusi per savo pranešimus. Tuo pačiu metu Ji nurodo, kad yra ryšys tarp Fatimos ir Medjugorjės, ir Ji aiškiai sako, kad Jos projektai, kurie susiję su tomis paslaptimis, yra pradėti įgyvendinti. Čia mes aiškiai galime įžvelgti užuominas į Rusiją. Tai yra svarbu, kadangi įneša šviesos į dabartinį mūsų šimtmetį.

Mergelės Marijos dalyvavimas modernių dienų įvykiuose yra visiškai aiškus ir suprantamas! Tie, kurie tiki, nėra palikti tamsoje, bet gali matyti, kaip Mergelė Marija išklauso visas mūsų maldas. Labai svarbu yra suprasti Fatimos paslaptis ir visus Jos prašymus, susijusius su paslaptimis, įgyvendinti praktiškai.Komentarai