06.01d. Švč. Mergelė Marija Bažnyčios Motina


1964 m. lapkričio 21 dieną, užbaigus trečiąją Susirinkimo sesiją, popiežius Paulius VI paskelbė Mariją Bažnyčios Motina ir leido švęsti šio titulo šventę. Daugumoje kraštų Marijos Bažnyčios Motinos šventė minima antrąją Sekminių dieną.Tuomet jie sugrįžo į Jeruzalę iš vadinamojo Alyvų kalno, buvusio netoliese – kiek leidžiama nueiti šabo dieną. Parėję jie susirinko aukštutiniame kambaryje, kur buvo apsistoję. Ten buvo Petras ir Jonas, Jokūbas ir Andriejus, Pilypas ir Tomas, Baltramiejus ir Matas, Alfiejaus sūnus Jokūbas, Simonas Uolusis ir Judas, Jokūbo brolis. Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais.

(Apd 1, 12 - 14)

Komentarai