05.23d. Švč. Mergelė Marija Apaštalų Karalienė

Tuomet jie sugrįžo į Jeruzalę iš vadinamojo Alyvų kalno, buvusio netoliese – kiek leidžiama nueiti šabo dieną. Parėję jie susirinko aukštutiniame kambaryje, kur buvo apsistoję. Ten buvo Petras ir Jonas, Jokūbas ir Andriejus, Pilypas ir Tomas, Baltramiejus ir Matas, Alfiejaus sūnus Jokūbas, Simonas Uolusis ir Judas, Jokūbo brolis. Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais.
(Apd 1, 12 - 14)
Šeštadienį prieš Viešpaties Dangun Žengimo iškilmę, Bažnyčia tradiciškai pagerbia Mergelę Mariją Apaštalų Karalienę. Šventė įvesta Leono XIII 1890m. Paulinų kongregacijos prašymų. Jos niekada nebuvo visuotiniame kalendoriuje, vien tik vietiniuose. Ji švenčiama Salvatorių, Klaretinų, Pauliečių ir kitose apaštalinio gyvenimo kongregacijose.
Tobulas tokio dvasinio ir apaštališko gyvenimo pavyzdys yra Švenčiausioji Mergelė Marija, Apaštalų Karalienė, kuri, žemėje gyvendama tokį pat, kaip visų, gyvenimą, kupiną šeimos rūpesčių ir darbų, visuomet buvo glaudžioje vienybėje su savo Sūnumi ir visiškai savitu būdu talkininkavo Išganytojo darbui; dabar, paimta į dangų, „ savo motiniška meile ji rūpinasi savo Sūnaus broliais, kurie, pavojų ir vargų supami, tebekeliauja, iki pasieks palaimingąją tėvynę“Visi pamaldžiai ją tegerbia ir jos motiniškai globai tepaveda savo gyvenimą bei apaštalavimą.


DEKRETAS DĖL PASAULIEČIŲ APAŠTALAVIMO
- APOSTOLICAM ACTUOSITATEM

Komentarai