Kovo 19d. Šv. Juozapas, Švč. Mergelės Marijos Sužadėtinis ir Bažnyčios Globėjas


Žano Vanje mintys apie Šventuosius Sužadėtinius


Pas Mariją iš Nazareto buvo siųstas Angelas, kad praneštų, jog ji taps Aukščiausiojo Sūnaus motina, jam Viešpats Dievas duos jo tėvo Dovydo sostą, jis karaliaus Jokūbo namuose per amžius, ir jo karaliavimui nebus galo. Marija sutriko - ji nesuprato, kaip tai įvyks. Angelas jai tarė: ,,Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu; todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi“ (Lk 1,35). Marija buvo susižadėjusi su teisiu vyru, vardu Juozapas. Angelas pasirodė ir Juozapui, kad paaiškintų, jog Marijoje pradėtas kūdikis yra iš Šventosios Dvasios, kad Juozapas nieko nebijotų ir parsivestų Mariją į savo namus“ (Mt 1,18-22). Kiekvienas vaikas yra Dievo dovana, bet Jėzus buvo ypatinga dovana, nes Jis buvo pradėtas Šventosios Dvasios veikimu. Jėzus yra Dievo Žodis, Dievo Sūnus, esantis bendrystėje su Dievu. Jis yra Dievas. Kaip Dievas, Jis buvo dar prieš bet kam atsirandant. Tai Jis pasirinko Mariją savo motina ir Juozapą savo žemiškuoju globėju ir tėvu. Jėzaus gimimas labai žmogiškas, labai varganas, kartu sunku įsivaizduoti, kad gimsta mylimasis Dievo Sūnus. Galime suprasti Marijos ir Juozapo džiaugsmą laikant Jėzų savo rankose ir kontempliuojant Jame Dievo veidą. Marijos ir Juozapo širdis užtvindė begalinė meilė šiam vaikui. Jo buvimas pripildė juos didelio džiaugsmo ir džiūgavimo. Dievas yra Meilė. Gyvendami su Jėzumi, jie priėmė pačią Dievo, kuris yra Meilė, esmę. Dievo esmė – gerumas, meilė, užuojauta. Jų širdys taip pat tapo gerumo, meilės ir užuojautos sklidinomis širdimis. Ši mažoji Jėzaus bendruomenė – Marija ir Juozapas - buvo laiminga, švytinti ir besimeldžianti. Jie vienas kitą nepaprastai mylėjo. Ši bendruomenė turėjo būti labai atvira ir priimanti vargšus, kenčiančius, atstumtus žmones.

Komentarai