Vasario 16d. - Lietuvos Nepriklausomybės diena


Marija, Marija, skaisčiausia lelija,

Tu švieti aukštai ant Dangaus!

Palengvink vergiją, pagelbėk žmoniją,

Išgelbėk nuo priešo baisaus!


Mes, klystantys žmonės,

maldaujam malonės;

Marija, maldų neatmesk!

Tarp verkiančių marių, šių žemiškų karių

Nupuolančius stiprink ir vesk!


Marija, Marija, skaisčiausia lelija,

Dangaus karaliene šviesi!

Užstok prieš Aukščiausią Tėvynę brangiausią!

Nes viską pas Dievą gali!

Komentarai