Lurdo stebuklai


UNITALSI steigėjas Giovanni Battista Tomassi XX amžiaus pradžioje atvyko į Lurdo kamuojamas ligos ir norėdamas pasveikti, bet drauge pasiryžęs dramatiškai nusižudyti pačioje apsireiškimų grotoje, jei fiziškai nepagis. Tad keliaudamas į Lurdą pasiėmė ne rožančių, o šautuvą. Tomassi nepagijo iš fizinės ligos, tačiau grotoje buvo priblokštas savanorių, padedančių apeigose dalyvaujantiems ligoniams. Sumišęs ir sukrėstas Tomassi išvykdamas iš Lurdo paprašė būti priimamas vyskupo, kuriam atidavė šautuvą tardamas: „Nugalėjo Švenčiausioji Mergelė“.
Taip, per vidinį atsivertimą, Lurde užgimė UNITALSI, Italijos ligonių transportavimo į Lurdą savanorių organizacija, padedanti ligoniams ir invalidams keliauti ir į įvairias kitas garsiąsias šventoves, tačiau pirmiausiai į Lurdą.
Lurde prieš 150 metų įvykę apsireiškimai, jų prasmė, daug kam kelia įvairiausių spėliojimų ir klausimų. Į kai kuriuos jų mūsų klausytojams atsako kun. Rene Laurentin, vienas iš garsiausių Bažnyčios mariologų ir bene didžiausias Lurdo apsireiškimų žinovas, savo gyvenimo darbus paskyręs būtent Marijos apsireiškimams Lurde. Atpasakojame jo pokalbį su mūsų radijo bendradarbiu Giovanni Peduto.

Kokia Lurdo apsireiškimų prasmė?

Pirmiausia tai Marijos išskirtinis dėmesys Bernadetai, vargingiausios Lurdo miestelio šeimos pirmagimei dukrai. Ji gyveno su tėvais buvusiame mažame kalėjime, kurį valdžia uždarė todėl, kad kaliniams gyventi buvo nesveika. Žinomas yra faktas, kai badmečiu žandarai aplankė buvusiame kalėjime įsikūrusią Soubirous šeimą, įtardami, kad duonkepio miltus pavogti galėjo nebent vargingiausias miestelio gyventojas, Bernadetos tėvas. Po poros metų, vargingiausios Lurdo šeimos mergaitę aplankė Švč Mergelė. Per Bernadetą Marija troško aplankyti visus pasaulio vargetas ir išskirti ją iš visų miestelio gyventojų, kad ji būtų pradžia kažko nauja Lurde.

Kokie Marijos apsireiškimų vaisiai?

Jų begalės. Įvyko daug atsivertimų, daug stebuklų, tiek, kad visų nepatikrinsi. Daugelis stebuklų nėra pripažinti vien todėl, kad nėra pažymų, leidžiančių juos patikrinti. Reikėtų tirti skaitlingus kitus pagijimo atvejus, kurių mokslas neįrodo ir kurių taip gausu taip eilinių maldininkų. Be to, yra besimeldžiančių nesuskaičiuojamų ligonių liudijimas. Būtent ligoniai yra Lurdo maldų centre.

Kodėl Lurdas yra taip glaudžiai susijęs su žmonių skausmu ir kančia?

Tai Švč. Mergelė, kuri kaip Motina, gelbsti vargšus ir ligonius, kurie yra vargšai kūno, o kartais ir proto, ligomis. Mergelė Marija išsirinko labiausiai vargstančius ir ligonius norėdama visiems priminti, jog jie yra Bažnyčios didžiausias turtas, nes savo kūnu ir siela dalyvauja Kristaus kūno, kuri yra Bažnyčia, kančioje.

O kodėl Marija iš viso apsireiškia?


Todėl, kad ji užjaučia apskritai visus žmones, o ypač tuos, kurie kenčia. Todėl Lurdo centre yra ligoniai, o be jų dar yra visi kiti, kurie per Mariją paguodos ieško būtent šioje vietoje. Tai tęsiasi nuo pat pirmųjų apsireiškimų dienų, kuomet į Lurdą – Marijos sužavėti – pradėjo keliauti vis daugiau žmonių. Apsireiškimams baigiantis atkeliaudavo net kelios dešimtys tūkstančių žmonių, o dabar į Lurdą kas metu atkeliauja nuo 6 iki 7 milijonų žmonių.


šaltinis: vatikano radijas

Komentarai