Gražiausios Marijos maldos - III. Tavo apgynimo šaukiamės

Seniausia malda Dievo Gimdytojai rasta III a. papiruse, Egipte. Vakarų Bažnyčioje žinoma nuo XI a.

SUB tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genetrix. Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus1, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amen.


Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo Gimdytoja! Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk, Mergele garbingoji ir palaimintoji.

(mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja.

Su savo Sūnumi mus sutaikink, savo Sūnui mus paveski,

savo Sūnui mus atiduoki)

Komentarai