Gražiausios maldos Marijai - IId. Angelo pasveikinimas


Pirmoji „Sveika, Marija“ maldos dalis pirmą kartą paminėta Šv. Bazilijaus (IV – V a.). Ji jungia Angelo pasveikinimą Apreiškimo dieną ir Elžbietos laiminimą Marijos apsilankymo metu „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su Tavimi!“ (Lk 1, 28); „Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius!” (Lk 1, 42). XII a. Vakarų tikintiesiems ši malda tampa nuolat kartojama formule, išreiškiančia jų pagarbą Mergelei Marijai. Palaipsniui prie jos pridedama pabaiga, mininti Jėzaus vardą. Popiežius Urbonas IV ją patvirtino 1263 m. „ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus“. Antroji šios maldos dalis aptinkama XV a. Tikėtina, kad ji taipogi atsirado kartūzų aplinkoje. Seniausias jos variantas randamas 1493 m. angliškame rankraštyje. Dabartinį maldos variantą patvirtino popiežius Pijus V 1568 m.


AVE MARIA,

gratia plena, Dominus tecum.

Benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc, et in hora mortis nostrae.

Amen.


SVEIKA MARIJA,

malonės pilnoji, Viešpats su tavimi.

Tu pagirta tarp moterų, ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo Motina,

mlsk už mus nusidėjėlius,

dabar ir mūsų mirties valandą.

Amen.

Komentarai

  1. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum... Man visiškai pakanka pirmojo sakinio...

    AtsakytiPanaikinti

Rašyti komentarą