LURDO MERGELĖS MARIJOS LITANIJA


Kyrie eleison - Chrite eleison - Kyrie eleison

Kristau, išgirsk mus

Kristau, išklausyk mus


Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau Dieve, -

Šventoji Dvasia Dieve, -

Šventoji Trejybe vienas Dieve -


Šventoji Marija, - melski už mus

Šventoji Dievo Gimdytoja, -

Motina Kristaus, -

Motina Išganytojo, -


Lurdo Mergele Marija, Krikščionių Pagalba, -

Lurdo Mergele Marija, Meilės Šaltini, -

Lurdo Mergele Marija, Vargšų Motina, -

Lurdo Mergele Marija, Nuskriaustųjų Motina, -

Lurdo Mergele Marija, Našlaičių Motina, -

Lurdo Mergele Marija, visų vaikų Motina, -

Lurdo Mergele Marija, visų tautų Motina, -

Lurdo Mergele Marija, Bažnyčios Motina, -

Lurdo Mergele Marija, Apleistųjų Bičiule, -

Lurdo Mergele Marija, Sielvartaujančių Suraminime, -

Lurdo Mergele Marija, Benamių Priebėga, -

Lurdo Mergele Marija, Keliaujančių Vadove, -

Lurdo Mergele Marija, Silpnųjų Galybe, -

Lurdo Mergele Marija, Nusidėjėlių Gynėja, -

Lurdo Mergele Marija, kenčiančiųjų paguoda, -

Lurdo Mergele Marija, mirštančiųjų pagalba, -


Dangaus Karaliene, -

Taikos Karaliene, -


Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes - atleisk mums, Viešpatie

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, - išklausyk mus, Viešpatie

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, - pasigailėk mūsų.


Kristau, išgirsk mus

Kristau, išklausyk mus


Melskimės. Leisk, Visagali Dieve, savo tarnams džiaugtis kūno ir proto sveikata; tegul šlovinguoju amžinosios Mergelės Marijos užtarimu mes būsime išvaduoti iš dabartinių sielvartų ir džiaugsimės amžina Dangaus laime. Per Kristų, mūsų Viešpatį. amen

Komentarai

  1. Nesupratau, kodėl parinktas juodas fonas. Dievo Motinai tainetinka

    AtsakytiPanaikinti
  2. Ar norite taikos savo gyvenime, taip pat pavargote išgyventi nepageidaujamas traumas savo santuokiniame gyvenime. Dr Egwali yra čia tik tam, kad padėtų išspręsti tą chaosą ir sugrąžintų jūsų namams nesibaigiančią ramybę. Viskas priklauso nuo jūsų pozityvumo lygio ir nuo to, kaip esate pasiryžę įnešti pokyčių į savo gyvenimą, nes jie abu yra svarbūs atliekant šią pareigą, jis sutaupė daug, o aš esu vienas iš jų. Kalbėkitės su juo šiandien ir turite begalę priežasčių vėl šypsotis .. Whatsapp / +2348122948392
    Paštu / dregwalispellbinder@gmail.com

    AtsakytiPanaikinti

Rašyti komentarą